top of page

Veertig Natuur-Mijmeringen,
40 jaar boswachter-zijn

beeld 2a
beeld 8
beeld 1
beeld 9
Veertig Natuur-Mijmeringen zijn diepe, vage gedachten over de natuur-in-haar-brede-zin.

Hierin worden gebeurtenissen en ontmoetingen verbonden met bespiegelingen over de ruime natuur en het 40-jaar boswachter-zijn van de auteur. Ze zijn noch seizoens- noch loopbaan-gebonden, maar werden mijmerend-door-elkaar geschreven.

Wel is deze 40 jaar te verdelen in 34 jaar Zoniënwoud en 6 jaar IJzervallei.

De ene keer wordt er beschouwend geschreven, de andere keer pseudo-poëtisch, een andere keer gebaseerd op iets dat ik gelezen heb … kortom
mijmerende schrijfsels over de periode van “Waters en Bossen” met een tussenstap "Bos & Groen" tot “Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)” .

Publicatie 14 mei 2023. Zowat 120 blz. leesplezier, 18,95 euro en 3 euro verzending in voorbestelling (na 15 mei in bijbestelling 22,95 euro en 3 euro verzending of vanaf 1 juni in de ZWIN-shop te Knokke) en druk via Print On Demand.
Vanaf 15 augustus wordt het boek niet meer gedrukt en kan dus niet meer besteld worden, gezien de hoge drukkosten per individueel exemplaar. Op eenvoudige vraag wordt dan een digitale versie bezorgd.
Vanaf 15 oktober 2023 zal het boek - zij het in beperkte mate - terug gedrukt worden. Vanaf 2024 wordt een "40-jaar boswachter avond" (lezing en boek) aangeboden.
Dus Druk Na Bestelling : op deze wijze liggen er geen 100-en exemplaren nutteloos in de kelder en derhalve zo milieuvriendelijk mogelijk.  

Enkel te bestellen via het contactformulier helemaal onderaan deze pagina.

 

                                          Waken en wachten
                                         
Op bossen en op polders
                                         
Hoog en weids uitzicht


                                                     (c) haiku door Herman Van Rompuy voor deze boswachter
 
wie ben ik?

Dirk Raes, boswachter tot 08.02.2024
sinds 08.02.1984 in het Zoniënwoud (= Unesco erfgoed en ben dus zelf ook al erfgoed) en sinds zes jaar in de IJzervallei

voorwoord door Herman Van Rompuy

President Emeritus Europese Raad
Minister van Staat
Ambassadeur Insect van het Jaar 2023

34 jaar Zoniënwoud
en
6 jaar IJzervallei

* Het Boswachter-zijn: de start

* Natuur en liefde
* Trots van de Vlaamse overheid of drie ministeriële ontmoetingen op een dag
* Dood Doet Leven en The Body Farm
* Doen-wegdromende vogeltrek of Nils Holgerssons wonderbare reis
* Iris was haar naam en lichamen in het bos
* De tweedaagse van de Goudplevier
* Water en degelijke boeken, een schaars goed in de zomer
* Van koe tot kaastaart
* Erfgoed en nostalgische gevoelens.
* Achter het water en zijn waterwachters of “De IJzer en Oekraïne”
* Witte of Gele Kwik en de quick-scan
* Bar en Boos: de stormen van de jaren ’90
* Sint Maarten en de ganzen
* Van hameren naar jachtputten
* Sneeuw in het bos
* Dé overstap, een bewaard geheim?
* Een beetje winter en houtsnippen


meer lezen?
bestel nu het boek via het invulformulier onderaan. 

6 jaar IJzervallei

en

34 jaar Zoniënwoud

* Kleurringen en de Emir van Bahrain     

* Waar haalt Abraham zijn mosterd zeker eenmaal hij (Abraham) gezien heeft              

* Uniformen en wapens    

* Grootouder - Kleinkind - Dag   

* Van vlinderroutes, de Kleine Rietgans en dé Kleine Rietgans     

* Winter- en andere bieren        

* Betrokkenheid                        

* Van houtvesters, woudmeesters en regiobeheerders                   

* Een eerste ecoduct en de artiest Dzia                                       

* Van spreeuwen, ijsvogels en ransuilen                                  

* Wie is Barbara                     

* Belgische franks, euro’s en integriteit                                  

* Meer weer, dankzij Sabine, Frank, Bram en de buienradar      

* Van grote weerschijnvlinders en goudglanzende schallebijters  

* Dag van het heksenmeel

* Technologie en de boswachter 

* Het oude jaar en het nieuwe jaar  

* Steve en Steve

* Lijstjes of een journaal bijhouden 

* Reigers  

* Rechten en plichten, rollen en verantwoordelijkheden                

* Zwemmend, van het midden van de rivier naar de oever.

meer lezen?

bestel nu het boek via het invulformulier onderaan

Neem contact op

Bedankt voor de inzending!

bottom of page