top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Kleurringen en de Emir van Bahrein

Kleurringen en de Emir van Bahrein
Bahrein of hoe zijn we hier in vredesnaam beland? Howard King is een Britse vogelaar op leeftijd, die al decennia in Bahrein woont. Hij heeft een uitmuntend boek geschreven over de vogels van de bekende Hawar-archipel. Doel is deze bijzondere eilandengroep onder de aandacht te brengen van de lokale autoriteiten, in de hoop dat dit gebied tot natuurreservaat wordt bestemd. Howard heeft goede relaties met de Bahreinse minister van ‘huisvesting en milieu’, die Howard’s suggestie omarmt om een kleine conferentie van prominente ornithologen uit het Midden-Oosten en Europa te organiseren. Howard krijgt de vrijheid ‘The Arabian Ornithological and Conservation Conference Bahrain 2000’ te organiseren, waarbij reis- en verblijfkosten van de genodigden geheel voor rekening van de Emir komen.

Meer lezen ?
Bestel dan nu het boek.

bottom of page